Alocații pentru copii 2024: Mai mulți bani de la stat! O nouă modificare legislativă

A fost depusă la Senat o inițiativă legislativă privind alocațiile pentru copii. Scopul proiectului ar fi acela de a rezolva inechitatea acordării alocației pentru copii. Astfel, se vor putea acorda mai mulți bani de la stat.

Alocații pentru copii 2024: Mai mulți bani de la stat!
La Senat a fost depusă o inițiativă legislativă în ceea ce privește modificarea alin.(4) al art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

Proiectul urmărește să rezolve inechitatea în ceea ce privește acordarea alocației pentru copii. Iată ce se explică în expunerea de motive a proiectului:

„S-a creat un cerc vicios care nu poate fi depăşit decât prin corecta raportare a suportului financiar continuu acordat copiilor. Ori, acest suport înseamnă, în primul rând, alocaţia acordată lor. Principalul instrument prin care un stat îşi arată grija şi implicarea în protejarea copiilor săi şi care reprezintă pentru majoritatea copiilor un suport mai mult decat necesar. De aceea, alocaţia de stat pentru copii trebuie şi are nevoie să devină centrul politicii publice şi financiare destinate copiilor“, se arată în proiectul legislativ.

Acest demers legislativ nu poate fi realizat decât prin alocarea financiară corect raportată la actualele condiții şi realități economice.

Alocația pentru copii, doar un act simbolic
Potrivit unui simplu calcul matematic demonstrează că, în prezent, la actuala rată a inflaţiei, cuantumul alocaţiei nu mai este capabil să acopere nici pe departe minimul de necesar pentru un copil şi, pe fondul crizei din prezent, în lipsa majorării ei, tinde să devină un ajutor nu doar subestimat, ci şi simbolic.

„Fără o ajustare rapidă a cuantumului alocaţiei, riscăm astfel să transformăm alocaţia într-o formă fără fond, care va contribui şi ea la agravarea tuturor provocărilor cu care se confruntă copiii şi familiile lor.(…) La momentul actual, alin. (4) al art. 6. din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii prevede că dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii. Practic dacă un copil, de exemplu, s-a născut pe 1 iunie iar altul pe 30 iunie, ambii copii vor primi alocaţia cu data de 1 iulie, ceea ce privează copilul de aproape 1 lună de zile de a beneficia în condiţii de egalitate de dreptul la alocaţie de stat“, se mai arată în argumentația proiectului de act legislativ.

În baza proeictului de lege, potrivit prevederilor articolului 16 Egalitatea în drepturi şi ale articolului 49 Protecţia copiilor şi a tinerilor din Constituția României, este necesară modificarea articolul 6 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, în vederea eliminării unei discriminări instituite în funcţie de data, ziua naşterii copilului. Ţinând cont de prevederile constituționale referitoare la egalitatea în drepturi şi garantarea alocaţiei de stat se impune ca plata drepturilor cuvenite să se facă începând cu ziua naşterii copilului.

Dacă proiectul de lege va fi adoptat, alocațiile pentru copii 2024 se vor crește.

DISTRIBUIE PE: